Candidates for House of Rep. Faichuk. 2021

Apwan nukanapan fansoun an ekkoch minafè candidate ngeni ewe House of Rep.
1 me Wonip. 2 ika fitemon me Foup nge uchok sinei pun J-Jin Nuokus, ewe Eter seni Wonip, Ai nuku onowe chok pwan pwipwi Singeru Namio, ewe fefin seni Foup. Ir mi pochokun ekkei candidates pun Serafo re support-inir.

Oupwe ajojo ne tutungor ami vote. Serafo ikenai ir saramen fonu..Good Luck ngeni kemi meinisin.

Kepwan Eficj
Kepwan Oput.

Comments

Sign In or Register to comment.