Esinesin ngeni ami aramasen Iras me Nepukos.

Mi auchea ami aramasen ekkewe 2 sopw won Weno ren Iras me Nepukos ousap rongorong ngeni kapas mi chonope.

Ami aramasen Iras, ekkewe mi wor ami kinikin won ewe Kasoro.Mi auchea oupwe sinei pwan weweiti, pun ewe money mi kawor meren Congress ren fonuwemi kewe won ach ewe Kasoro mi kawor anongonong an epwe naf ngeni kemi meinisin.

Mi enlet pun mi kawor $1 million, fan iten fonuwemi. A kawor ena ukukun, nouch ewe Governor ii allottee won ena money pwan ii e wisen ineti.
Nouch kewe Congress, ese wor ar pung ar repwe pinei ika oukano inetin ena money. Iwe chok met wiser, rechok awora. Iwe Governor ii epwene wisen ineti pun ii e mumuta non annuk pun epwe wisen angei me ineti ngeni kemi.

Iwe ren inetingaw ena money, oupwe eisini Governor. Ika ese tori kemi ena inet, iwe ir ra nouni noumi na money. Repwe wesino ne chonope ngeni kemi.
Resap pwan chonope ngeni nouch kewe Congress, ir chok chon awora ena ukukun money.
Ina Governor me chiechian kana, ra chok chonope ngeni kemi.

Usun chok pwan ami chon Nepukos. Ousap nuku sakopaten porous mi tori kemi. Meinisin money mi kawor meren Congress, Governor ii chon wisen angei me ineti. Iwe ese wor wewen nouch kewe Congress repwe angei me ineti pun ese mak iter pun repwe wisen angei me ineti ngeni kemi.

Ousap nuku met Governor me chiechian kana ra chonope ngeni kemi, pun ina re chonope ngeni kemi pun oupwe utir non ei utut.
Oupwe pusin kuna met mi fis ngeni Chuuk ikenai, osupwang Chuuk ikenai pun seni ekkei chon emweni Chuuk ikenai. Ra chok atufichir me ar family nge nikitiano ami osupwang aramas.

Ewe Congress tupumi chon Weno, mi awora monien forun ei alenap, Governor e mak itan won, tori ikenai iei epwene much an Governor, ese fis angangen forun ei al.
Pwat? Pun ra nouni ewe money tupumi we Congress mi awora.
Ina pwat, ousap nuku onokei Governor me chiechian kei pun rechok chonope ngeni kemi.

Oupwe ekieki met ei nouch Governor a fori ngeni Weno me unusen Chuuk.
Oute chok sonota rer!

Kepwan Efich
Kepwan Oput.
Sign In or Register to comment.