Afata puu sipwe fat.

Kinisou chapur ngonuk Amafen Governor Johnson Elimo omw ka afata ngeni Chuuk State puu ese pwak Chuuk reom non ei 16 years en mi emweni. Non omw porous me mwen suukun ewe 2020 Debate ren ekkewe Candidates ren Governor me Lt. Governor.

Men wor ewe uwekisin non nouch Bible e apasa " Met mi monomon epwe pwàno non saram". Ina puu men eoch omw afata ngeni Chuuk puu ese pwak reom an Chuuk kei osupwang non ei kaukun 16 years.

Iwe pwat ka pwan apasa ewe ititin, A FANSOUN SIWIN NEUWIS, SENI NATIONAL ETIW NGENI STATE? Men fen eoch en kopwe tou puu ina ese pwak ngenuk Chuuk. Wes ne pwan fosun ekkoch neuwis, re fet, nge angakape mwom? Men wor ne rasen ar angang non ar angang men less than 16 years, less than 10 years me less than 5 years.

Iwe puu, pwat ka pwan chonen campaign non omw ewe aporousa met ke fori ngeni Chuuk? Ita ururun kosap pwan chonen FSM President me ekkewe Congress non ar angang puu esap ina met kopwe chona.

Iwe kan ifa ititin ewe Chuuk mi chek nom non morukukunun ewe auut ese fiti ne kokotiw?
Wakakakak. Ufen wesen takir puu pwat ka chonope puu ese kokotiw puu men chek chonei?

Iwe, upwe kapas eis? Pwat, ese tawe ei al won Weno within that 16 years omw emweni Chuuk? Iwe, met? Ese kok? Nge pwat, Chuuk State e chiwen chek wor an niwinimang ngeni aramas tori ikenai ? Mwa met, ese kok pun mi chek chonei engin.me engin.
An Chuuk ei engin angasangas, puu ren kewe monien Infrastructures Congress re awora, iwe murin chek ka chona puu ese kokotiw. Mwa met, ese kokotiw? Tuwenatto!

Mwa met onan Governor nge ese much omw chonope ngeni chek aramas.

Iwe ka afata puu non ei 16 years omw kepina, mi chommong issues ese tawe, pwat? Ka pwan afata puu, esap seni omw kese mochen, esap pwan seni omw nipwakingaw? Nge epwene pwat uchek?

Use fakkun luku puu non ei 16 years ese wor collaboration between Executive, Legislative me Judiciary. Peeno onokewe Legislators me Judiciary puu kachek pwan tipikoch ngenir.

Iwe pwat chek mwo epwe tawe ngonuk an Northern Namoneas osupwang non chek 2 years nge ina ese tawe an Chuuk State osupwang non ena 16 years?

Aramasen Northern Namoneas, oute chek sonongeni onnei Johnson, emon mi jonope.

Ou ekiekech!

Kepwan Efich
Kepwan Oput.
Sign In or Register to comment.